กก Fixed Focus Binoculars กก


SP735FR, SP840FR, SP750FR with flat cover

Y735FR, Y840FR, Y750FR and Y1050R Wide Angle, with slope shoulder.  Various color available!

Model

Magnification

Dia. Of Objective

F.O.V.
(M/1000M)

Y735FR

7x Wide angle

35mm

170m

Y840FR

8x Wide angle

40mm

143m

Y750FR

7x Wide angle

50mm

113m

Y1050FR

10x

50mm

1115m

SP735FR

7x

35mm

167m

SP840FR

8x

40mm

143m

SP750FR

7x

50mm

119m

 


821FR 1025FR 

 

718FR

 

616FR

 

821FS  1025FS

 

 

25175FR 3175FR Mini Spy binoculars

 

 

521HKF  621HKF wide angle

 

 

Model

Magnification

Dia. Of Objective

F.O.V.
(M/1000M)

25175FR

2.5x

17.5mm

152m

3175FR

3x

17.5mm

122m

616FR

6x

16mm

157m

718FR

7x

18mm

163m

821FR

8x

21mm

125m

1025FR

10x

25mm

101m

821FS

8x

21mm

126m

1025FS

10x

25mm

101m

521HKF

5x

21mm

180

621HKF

6x

21mm

160